Energetikai tanúsítvány Budapest

Felkészült energetikai tanúsítóként, korrekt áron, rejtett költségek nélkül vállalom az előírásoknak megfelelő hiteles energetikai tanúsítvány (energetikai minőségtanúsítvány) készítését Budapesi Irodaházak vagy 500 m2 alapterület feletti épületekre.

Lakóépületek (családiház, sorház, társasházi lakás) energetikai tanúsítványának ekészítését sajnálatos mód nem vállalom.

Speciális ajánlattal kapcsolatban keressen bátran bizalommal!

- Mikor szükséges önnek energetikai tanúsítvány:

 • új épület építése; 
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása;
 •  500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

- Mikor nincs szüksége enegiatanúsítványra:

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; 
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre; 
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre; 
 • hitéleti célra használt épületre; 
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 •  műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

- Mire van szükség a Hiteles Energetikai Tanúsítvány elkészítéséhez:

 • az ingatlan címére;
 • az ingatlan helyrajzi számára (HRSZ);
 • a tulajdonos nevére;
 • ingatlan üzemetető, képviselő/gondnok elérhetőségére;
 • tervek/műszaki leírásra az épületről;
 • helyszíni bejárásra;
  • hülő felületek, rétegrendek felmérése;
  • épületgépészeti/szerkezeti elemek fotódokumentálása.

A helyszíni felmérést követően az energetikai tanúsítvány számítógépes program segítségével kerül elkészítésre, majd rögzítésre az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) rendszerébe, ahol Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET) sorszámot kap.

Kötelező e önnek:

Az energetikai tanúsítvány alapvetően építéshatósági eljárás eredménye; elkészítése a beruházások átadási-átvételi eljárásának részét képezi, valamint az adásvételi szerződés kötelező eleme; elmaradása esetén az eladó szabálysértési vétséget követ el.

Az önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell energetikai tanúsítványt kiállítani.